Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wymagane dokumenty

Wniosek Plik do pobrania (17kB) plik

Załączniki:

  • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu,

  • Pełnomocnictwo Plik do pobrania (15kB) plik   - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta).

  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania (23kB) plik

Do wglądu:

  • Dowód tożsamości

  • Oryginał aktualnego wyciągu z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30  66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

Opłaty

Za zgłoszenie zbycia pojazdu opłat nie pobiera się.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).


metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (16 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (16 marca 2016, 08:36:22)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 08:56:58)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11570