Odbiór dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) zatrzymanego przez Policję

Wymagane dokumenty

Wniosek plik do pobrania (14kB) plik

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Plik do pobrania (23kB) plik

Załączniki:

  • pokwitowanie z policji

  • badanie techniczne dodatkowe stwierdzające usunięcie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego),lub

    okresowe, jeśli przyczyną zatrzymania było brak badan technicznych

  • pełnomocnictwo Plik do pobrania (15kB) plik w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę

Do wglądu:

  • Dowód tożsamości,

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.

  • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej,

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska

Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl

Opłaty

Za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) opłat nie pobiera się.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 


Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 ze zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355).

  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (16 marca 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (16 marca 2016, 09:20:52)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (21 października 2022, 09:13:16)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2734