Dodatkowa tablica rejestracyjna – wydanie

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek o wydanie według załączonego wzoru plik do pobrania (746kB) jpg

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych plik do pobrania (953kB) jpg

 • Dowód rejestracyjny

 • Karta pojazdu, jeśli była wydana

 • W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa plik do pobrania (17kB) plik

Do wglądu:

 • Dowód osobisty

 • Aktualny wyciąg z KRS lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 142
Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Pracownicy załatwiający sprawę: Dorota Wysocka, Justyna Głąb, Magdalena Paradowska, Edyta Ciepluch, Jadwiga Cenza, Anna Dąbrowska

Adres e-mail: 
komunikacja1@lipnowski.powiat.pl


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, pod warunkiem kompletności dokumentów.

Czas oczekiwania na wyprodukowanie i dostarczenie wtórnika tablicy - ok. 3 dni.

OPŁATY

Opłatę można uiścić w kasie znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Lipnie (parter) lub na konto:


Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul./ Sierakowskiego 10 b

87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001

 • Tablica – 40,-zł

 • Znaki legalizacyjnych - 12,50-zł

 • Opłata ewidencyjna 0,50 zł

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna lub u inkasenta albo przelewem na rachunek bankowy: 

Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001PODSTAWA PRAWNA

 • § 7a i § 12 ust. 6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tj. Dz. U. z 2016r.  poz. 1038)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003r., poz. 2302 z późniejszymi zmianami)metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (20 września 2016)
Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (20 września 2016, 13:00:32)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:15:50)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1190