UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDYWYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,

 • kserokopia krajowego prawa jazdy,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – Plik do pobrania (14kB) plik

Do wglądu:

 • prawo jazdy,

 • dowód osobisty.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dowód osobisty.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66  wew. 143


Sprawy prowadzą– Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail:
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie dłuższy niż 3 dni od daty skompletowania przez Urząd dokumentów kierowcy.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

OPŁATY

W kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie, lub na konto: nazwa odbiorcy

Starostwo Powiatowe w Lipnie

ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno

konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno.

50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

uiszcza się opłatę w wysokości 35
Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lipna albo przelewem na rachunek bankowy:Urząd Miejski w Lipnie

Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.DODATKOWE INFORMACJE


Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z otrzymaniem międzynarodowego prawa jazdy można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Lipnie , lub pod numerem telefonu: 54 287 20 39 wew. 43


Międzynarodowe prawo jazdy wydaje się do aktualnego krajowego prawa jazdy na okres 3 lat od daty wydania. Jeżeli ważność krajowego prawa jazdy upływa wcześniej - datę ważności międzynarodowego prawa jazdy skraca się do daty ważności krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym wraz z krajowym prawem jazdy.PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 poz.341 t.j.).

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 t.j ze zmianami)

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. Poz. 1990 ze zm.)

 • oraz przepisy wykonawczemetryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (14 lipca 2003)
Opublikował: Paweł Szlągiewicz (14 lipca 2003, 11:11:00)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:48:57)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4991