UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY


UZYSKANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDYWYMAGANE DOKUMENTY

Załączniki:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonanie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

 • kserokopia krajowego prawa jazdy,

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

 • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – Załącznik Nr 2 (919kB) pdf

Do wglądu:

 • prawo jazdy,

 • dowód osobisty.

Do odbioru należy przedstawić:

 • dowód osobisty.MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c, nr tel. 54 30 66 143;
Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail:komunikacja1@lipnowski.powiat.pl


OPŁATY

1) Opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 35zł należy uiścić:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno;

 • na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno - konto Bank Spółdzielczy w Lipnie z główną siedzibą przy ul. Włocławskiej 10b, 87 - 600 Lipno,

Na rachunek bankowy: 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001,

2) Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za udzielone pełnomocnictwo, należy uiścić:

 • w kasie Urzędu Miasta w Lipnie albo przelewem na rachunek bankowy

Urząd Miejski w Lipnie Plac Dekerta 8, 87 – 600 Lipno
konto Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim
13 9537 0000 2004 0043 0777 0001TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Nie dłuższy niż 3 dni od daty skompletowania przez Urząd dokumentów kierowcy.SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Międzynarodowe prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.DODATKOWE INFORMACJE


Międzynarodowe prawo jazdy zgodne ze wzorem określonym w:

1) Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 321 i 324) jest wydawane na okres roku, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy;

2) Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. poz. 40 i 41) jest wydawane na okres 3 lat, nie dłużej jednak niż na okres ważności krajowego prawa jazdy.

Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym wraz z krajowym prawem jazdy.PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

 • oraz przepisy wykonawczemetryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (14 lipca 2003)
Opublikował: Paweł Szlągiewicz (14 lipca 2003, 11:11:00)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (19 października 2022, 09:30:40)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5093