PRZEDŁUŻENIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Przedłużenie legitymacji instruktora


Wymagane dokumenty:


 • podanie o przedłużenie legitymacji instruktora –  Załącznik Nr 1 (16kB) plik

 • klauzula informacyjna – Załącznik Nr 2 (636kB) pdf

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

 • pełnomocnictwo (jeśli sprawę ma załatwić osoba upoważniona przez wnioskującego) .- Załącznik Nr 3 (348kB) pdf

Dokumenty do wglądu:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożenie dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Komunikacji i Transportu ul. Sierakowskiego 10c, nr tel. 54 30 66 143;
Dostarczenie dowodu wpłaty : Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;
Odbiór dokumentów: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10c, 87-600 Lipno, Wydział Komunikacji i Transportu, parter, pokój nr 3, stanowiska 9 i 10;

Pracownicy załatwiający sprawę: Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski

Adres e-mail: komunikacja1@lipnowski.powiat.plTERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni od daty złożenia wniosku.OPŁATY

bez opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
ODWOŁANIE NIE PRZYSŁUGUJEDODATKOWE INFORMACJE

Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się w zależności od wieku:

 • do 60 lat – co 5 lat;

 • powyżej 60 lat – co 30 miesięcy

Terminy badań,mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badań stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem terminów, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

 • oraz przepisy wykonawcze


metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (23 sierpnia 2019, 11:51:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (19 października 2022, 09:35:31)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 556