PRZEDŁUŻENIE LEGITYMACJI INSTRUKTORA

Przedłużenie legitymacji instruktora


Wymagane dokumenty:

  • podanie o przedłużenie legitymacji instruktora

  • klauzula informacyjna – Plik do pobrania (953kB) jpg

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora

  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87 – 600 Lipno.
Wydział Komunikacji i Transportu
Złożenie dokumentów: parter, pokój nr 6, tel.: 54 30 66 wew. 143


Sprawy prowadzą – Patrycja Rakowska, Janusz Olszewski


Odbiór dokumentów: parter, pokój 6.

Adres e-mail:
komunikacja@lipnowski.powiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
do 7 dni od daty złożenia wniosku.OPŁATY

bez opłat


TRYB ODWOŁAWCZY
ODWOŁANIE NIE PRZYSŁUGUJE

DODATKOWE INFORMACJEBadania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się w zależności od wieku:

  • do 60 lat – co 5 lat;

  • powyżej 60 lat – co 30 miesięcy

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.z 2019 r., poz. 341 t.j. z późn. zm.) art. 34 i 36

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t.j. z późn. zm.)

  • oraz przepisy wykonawcze

metryczka


Wytworzył: Paweł Szlągiewicz (23 sierpnia 2019)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (23 sierpnia 2019, 11:51:33)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Lipnie

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (26 listopada 2020, 13:04:15)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473