UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

I N F O R M A C J A


w s p r a w i e n a r a d k o o r d y n a c y j n y c h


organizowanych na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku

Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą

( tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 725 z późn. zm. )

oraz Zarządzenia Nr 33/2014 Starosty Lipnowskiego z dnia 23 lipca 2014 roku

i Zarządzenia Nr 22a/2016 Starosty Lipnowskiego z dnia 01 lipca 2016 rokuNarady koordynacyjne odbywać się będą w siedzibie Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lipnie

przy ul. Sierakowskiego 10B w piątki w godzinach 900 - 1400.


Narady koordynacyjne mogą być przeprowadzane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wyraźne życzenie podmiotu zarządzającego siecią, bądź innego uczestnika narady, po uprzednim doręczeniu mu kopii mapy z propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Inne lub dodatkowe terminy narad ustalane będą przez Przewodniczącego.

Wnioskodawcom, przedstawicielom podmiotów zarządzających sieciami, wójtom gmin

oraz innym zainteresowanym, zawiadomienia o terminach narad będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pocztą.

Przyjmowanie interesantów i konsultacje prowadzi Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona codziennie w godzinach 800 - 1200, z wyjątkiem dni narad.

Podczas nieobecności Przewodniczącego wszelkie sprawy związane z organizacją narad

i uzgadnianiem prowadzi osoba upoważniona przez starostę.


Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub projektanta.


Poniżej podajemy – wzór wniosku.

Plik do pobrania (195kB) pdf

Plik do pobrania (110kB) word

Uzgodnieniu podlegają projekty sytuowania sieci uzbrojenia terenu, które zostały opracowane

na aktualnych podkładach geodezyjnych sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale

2 rozporządzenia z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, zawierających dodatkowo informacje o innych projektowanych sieciach uzbrojenia terenu na danym obszarze.

Przyjęcie dokumentacji do uzgodnienia następuje na podstawie pisemnego wniosku inwestora lub projektanta ze ściśle określoną liczbą i rodzajem sieci bezwzględnie podlegających uzgodnieniu oraz ewentualnie liczbą

i rodzajem przyłączy i/lub sieci, których uzgodnienie jest uzasadnione - zgodnie z art. 28b ust. 4 ustawy.

We wniosku należy dodatkowo podawać dane dotyczące : adresu e-mail i numeru telefonu inwestora lub projektanta. Wniosek o uzgodnienie podlega rejestracji i otrzymuje numer ewidencyjny.


Do wniosku o uzgodnienie należy załączyć :

 1. nie mniej niż dwa egzemplarze aktualnych map w formie analogowej zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

 2. plik „dxf” z warstwą zawierającą przebieg projektowanych sieci w przypadku sporządzenia projektu przy użyciu programu komputerowego;

 3. decyzję od zarządcy drogi na lokalizację projektowanej sieci w drodze publicznej : gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej;


Dokumentacja przedłożona do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej podlega ocenie w zakresie :

 1. zgodności z wnioskiem o uzgodnienie,

 2. prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie : obszaru, skali, treści, aktualności i czytelności;

 3. czytelności graficznej projektowanych elementów;

 4. prawidłowości sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
  z zachowaniem norm odległości.


W przypadku stwierdzenia powyższych zastrzeżeń niezwłocznie informuje się wnioskodawcę

o konieczności ich usunięcia.

Po dokonaniu uzupełnień - poprawek, wyznaczany jest nowy termin narady w tej sprawie.


Zadaniem osób zapewniających techniczną obsługę narad koordynacyjnych jest w szczególności :

 1. rejestracja w postaci numerycznej w systemie EWMAPA przebiegu uzgodnionych projektowanych sieci uzbrojenia terenu z oznaczeniem rodzaju sieci i numeru uzgodnienia zgodnego z numerem ewidencyjnym wniosku;

 2. usuwanie danych projektowych z systemu w przypadku realizacji sieci czy utraty ważności uzgodnienia


UWAGA !!!!


Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności uzgodnienia według cennika

zawartego w tabeli nr 16 załącznika do ustawy

z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą

( tj. Dz. U. z 2019 roku poz.725 z późn. zm. )


Opłaty za uzgodnienie lokalizacji projektowanych przyłączy lub sieci wynoszą :

 1. przyłącza 1 rodzaju (np. przyłącze wodociągowe) = 105,00 zł

 2. przyłączy 2 rodzajów (np. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) = 178,50 zł

 3. przyłączy 3 rodzajów ( np. przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne) = 252,00 zł


 1. sieci 1 rodzaju (np. energetycznej SN) = 150,00 zł

 2. sieci 2 rodzajów (np. wodociągowa i kanalizacyjna ) = 255,00 zł

 3. sieci 3 rodzajów = 360,00 zł


 1. sieci 1 rodzaju sieci z przyłączami ( np. wodociągowa z przyłączami) = 255,00 zł

 2. sieci 3 rodzajów z czego 2 z przyłączami = 360,00 zł + 178,50 zł = 538,50 zł


UWAGA !

A) Wnioskodawca może uiścić opłatę (GOTÓWKĘ) na miejscu w kasie urzędu,

która jest czynna :


poniedziałek, wtorek 8.00-16.00

środa, czwartek, piątek 8.00-14.30


Informujemy, że wniosek musi być wcześniej zarejestrowany w systemie

przez pracownika, żeby wnioskodawca otrzymał Dokument Obliczenia Opłaty,

z którym uda się do kasy, czynność trwa – ok.1 godziny, dlatego prosimy

nie składać wniosków - na ostatnią chwilę …


B) Wnioskodawca może żądać, żeby Dokument Obliczenia Opłaty wysłać

na wskazany we wniosku przysłanym pocztą, adres e-mail,

wówczas należy odesłać dokument potwierdzający dokonanie PRZELEWU

na nasz adres e-mail.Sprawę prowadzą :

Piotr Cieślakiewicz


Przewodniczący Narad Koordynacyjnych


Iwona Rakowska


Inspektor ds. uzgadniania dokumentacji projektowej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Lipnie


Pokój nr 5 (parter)Tel. (54) 287-20-39 lub (54) 288-39-00 do (54) 288-39-49

wew. 54 - Przewodniczący Narad Koordynacyjnych

wew. 52 - Obsługa Technicznae–mail : narady@lipnowski.powiat.pl(e–mail : geodezja@lipnowski.powiat.pl)
Wytworzył: Iwona Rakowska (31 marca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (2 kwietnia 2004, 09:09:44)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (28 maja 2019, 11:00:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6613

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij