UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ


UWAGA!

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie mieszczącego się przy ul. Sierakowskiego 10B 87 – 600 Lipno, informujemy , że numer kontaktowy do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na czas prowadzenia prac to: (54) 306 61 53. Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i o wszelkich zmianach związanych z funkcjonowaniem Urzędu w czasie remontu będziemy Państwa niezwłocznie informować.


I N F O R M A C J A


w s p r a w i e n a r a d k o o r d y n a c y j n y c h


organizowanych na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku

Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą

(tj. Dz.U. z 2021 roku poz.1990 z późn. zm.)STAROSTA LIPNOWSKI uprzejmie informuje,

że zostaje wdrożony system informatyczny dla :


 1. GESTORÓW SIECI

 2. INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW


Dla Gestorów sieci - jest to system umożliwiający przeprowadzenie

internetowych narad koordynacyjnych.


Dla Inwestorów i Projektantów - jest to system umożliwiający rejestrację wniosku

o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Wszystko odbywa się poprzez geoportal powiatowy

link do systemu : http://lipno.geoportal2.pl


Aby uzyskać dostęp do udziału w internetowych naradach koordynacyjnych

Gestorzy sieci muszą złożyć wniosek. Instrukcja.


Inwestorzy i Projektanci – logują się osobiście. Instrukcja i wytyczne.Do wniosku o uzgodnienie należy załączyć :


 1. egzemplarz aktualnej mapy zawierającej propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (projekt zagospodarowania terenu) – PLIK PDF;

 2. mapę do celów projektowych – PLIK PDF;

 3. cyfrowy przebieg projektowanych sieci – PLIK DXF;

 4. warunki techniczne przyłączenia do sieci – PLIK PDF;

 5. decyzję od zarządcy drogi na lokalizację projektowanej sieci w drodze publicznej : gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej – PLIK PDF;

Wnioskodawca ponosi opłatę przed dokonaniem czynności uzgodnienia według cennika

zawartego w tabeli nr 16 załącznika do ustawy

z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej ustawą

(tj. Dz.U. z 2021 roku poz.1990 z późn. zm.)


Opłaty za uzgodnienie lokalizacji projektowanych przyłączy lub sieci wynoszą :

 1. przyłącza 1 rodzaju (np. przyłącze wodociągowe) = 105,00 zł

 2. przyłączy 2 rodzajów (np. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) = 178,50 zł

 3. przyłączy 3 rodzajów ( np. przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne) = 252,00 zł


 1. sieci 1 rodzaju (np. energetycznej SN) = 150,00 zł

 2. sieci 2 rodzajów (np. wodociągowa i kanalizacyjna ) = 255,00 zł

 3. sieci 3 rodzajów = 360,00 zł


 1. sieci 1 rodzaju sieci z przyłączami ( np. wodociągowa z przyłączami) = 255,00 zł

 2. sieci 3 rodzajów z czego 2 z przyłączami = 360,00 zł + 178,50 zł = 538,50 zł

Sprawę prowadzi :

Iwona Rakowska


Przewodniczący Narad Koordynacyjnych
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Lipnie


Ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

Pokój nr 5 (parter)Tel. 54 287-20-39 wew. 152 lub 54 30 66 152

e–mail : narady@lipnowski.powiat.pl
metryczka


Wytworzył: Iwona Rakowska (31 marca 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (2 kwietnia 2004, 09:09:44)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (15 listopada 2022, 09:13:33)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10605