Kompetencje Wydziału Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów

e-mail:finanse@lipnowski.powiat.pl


Do zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa i aktów wewnętrznych Starostwa w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Powiatu i Starostwa oraz nadzór nad ich realizacją, w szczególności:

  1. opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz analiza jego wykonania,

  2. nadzorowanie prawidłowości i terminowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

  3. opracowywania budżetu powiatu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

  4. nadzór nad realizacją budżetu Powiatu i jednostki oraz dochodów Skarbu Państwa,

  5. prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu,

  6. prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu,

  7. prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków,

  8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,

  9. przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Powiatu.

  10. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie powiatu oraz zawiadamianie jednostek o dokonywanych zmianach

metryczka


Wytworzył: Joanna Ciesztyńska (1 lipca 2003)
Opublikował: Joanna Cieszyńska (1 lipca 2003, 09:48:31)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (31 lipca 2019, 12:27:28)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5331