Skarbnik Powiatu


SKARBNIK POWIATU OD 29 WRZEŚNIA 2004 r. 

 Barbara Małkiewicz

e-mail:skarbnik@lipnowski.powiat.pl

 

 

Oświadczenia majątkowe za rok:

2014 - Plik do pobrania (1108kB) pdf

2015 - Plik do pobrania (453kB) pdf

2016 - Plik do pobrania (2269kB) pdf

2017 - Plik do pobrania (1774kB) pdf

2018 - Plik do pobrania (948kB) pdf

2019 - Plik do pobrania (271kB) pdf

2020 - Plik do pobrania (466kB) pdf

2021 - Plik do pobrania (398kB) pdf


Do zadań Skarbnika należy:

  1. nadzór nad opracowaniem projektu budżetu Powiatu,

  2. nadzór nas wykonaniem budżetu i jego zmianami,

  3. nadzorowanie prac dotyczących sporządzania okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,

  4. nadzór nad gospodarką finansową Powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń, 

  5. nadzór nad prowadzeniem rachunkowości,

  6. nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Powiatu,

  7. dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,

  8. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika przez przepisy prawa, uchwały Rady, Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.


metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (8 lipca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (8 lipca 2003, 15:33:59)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (8 czerwca 2022, 13:21:09)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12205