Sekretarz Powiatu

 

Sekretarz Powiatu - Zbigniew Chmielewski

 

kontakt: sekretarz@lipnowski.powiat.pl


 

Oświadczenia majątkowe za rok:

2014 - Plik do pobrania (505kB) pdf

2015 - Plik do pobrania (923kB) pdf

2016 - Plik do pobrania (3577kB) pdf

2017 - Plik do pobrania (3134kB) pdf

2018 - Plik do pobrania (1289kB) pdf

2019 - Plik do pobrania (463kB) pdf

2020 - Plik do pobrania (509kB) pdf

2021- Plik do pobrania (509kB) pdf

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumentów i trybem załatwiania spraw wpływających do Starostwa,

 2. nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,

 3. organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli,

 4. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny w Starostwie,

 5. nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowanie przez komórki organizacyjne materiałów na sesje Rady i posiedzenia Zarządu,

 6. koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,

 7. czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkańców w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, przestrzeganiem jednolitych zasad postępowania oraz terminowym załatwieniem spraw,

 8. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji w Starostwie,

 9. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu legislacyjnego w Starostwie

 10. zapewnienie warunków materialno- technicznych dla działalności Starostwa

 11. rozwijanie ii koordynowanie procesu informatyzacji Starostwa,

 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa, uchwały Rady, Zarządu oraz postanowienia Regulaminu.


metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (8 lipca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (8 lipca 2003, 15:08:21)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (8 czerwca 2022, 13:19:50)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13447