Lokalizacja powiatu

Powiat Lipnowski zamieszkuje 68,8 tys. mieszkańców, co stanowi 3,3% ludności województwa kujawsko - pomorskiego /przy niezbyt wysokim wskaźniku zaludnienia wynoszącym 68 osób/1km²/. Wskaźnik zaludnienia dla województwa kujawsko – pomorskiego wynosi 117 osób/km². Ludność powiatu zamieszkuje w 9 gminach, w tym 1 miejskiej, 2 miejsko – wiejskich i 6 wiejskich. Największy udział procentowy w ogólnej liczbie ludności ma gmina miejska Lipno, którą zamieszkuje 15 700 mieszkańców, co stanowi ok. 23% ogółu ludności i gmina wiejska Lipno z liczbą ludności 11 405 tj. 16,5%, w których łącznie zamieszkuje 39% ludności powiatu.
 
Powiat lipnowski położony jest w obrębie Pojezierza Dobrzyńskiego, w jego południowo-wschodniej części. W stosunku do województwa kujawsko-pomorskiego powiat położony jest w jego południowo-zachodniej części
i sąsiaduje z powiatem rypińskim, włocławskim, toruńskim, aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim. Siedzibą powiatu jest miasto Lipno, stanowiące ważny węzeł komunikacyjny. Na terenie Lipna krzyżują się trasy ruchu tranzytowego. Na osi zachód-wschód przebiega droga krajowa Nr 10 Szczecin – Toruń-Płońsk (Warszawa) i północ-południe droga krajowa Nr 67 Lipno – Włocławek stanowiąca łącznik z drogą krajową Nr 1 Gdańsk – Toruń Łódź – Cieszyn.

 Główną rzeką przepływającą przez teren powiatu jest Mień, prawobrzeżny dopływ Wisły. Jest to największy ciek odwadniający Pojezierze Dobrzyńskie.
Przez powiat przepływają także Chełmiczanka i Lubianka. Pierwsza jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa z jeziora Piaseczno, przepływa przez jeziora Ostrowite i Chełimca, skąd kieruje się ku Wiśle. Druga bierze początek z jeziora Konotopie, przepływa przez jeziora Sumin oraz Kijaszowskie i Piotrkowskie wpadając do Drwęcy.
Na obszarze powiatu lipnowskiego znajduje się 29 jezior o powierzchni większej niż 10 ha. Jeziora w większości wykorzystywane są dla potrzeb turystyki i rekreacji, w szczególności położone w malowniczym krajobrazie
w otoczeniu kompleksów leśnych.

Więcej informacji o powiecie lipnowskim na stronie wizytówkowej www.lipnowski.powiat.pl

metryczka


Wytworzył: Jaromir Piotrkiewicz (8 lipca 2003)
Opublikował: Jaromir Piotrkiewicz (8 lipca 2003, 12:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33813