Kadencja 2006-2010

Kadencja 2006-2010

Protokół Nr IV/2015 z IV sesji Rady Powiatu w Lipnie w dniu 6 marca 2015 roku.

IV sesja Rady Powiatu w Lipnie odbyła się w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/W, ul. Szkolna 5. Zwołana została przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie Rafała Wiśniewskiego, po uprzednim uzgodnieniu na posiedzeniu Zarządu Powiatu w [...]

Projekty Uchwał na XXIV Sesję Rady Powiatu

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIV SESJĘ RADY POWIATU   [...]

PROJEKTY UCHAWAŁ RADY POWIATU NA XXIII SESJĘ RADY POWIATU

PROJEKTY UCHWAŁ NA XXIII SESJĘ RADY POWIATU               [...]

Uchwała nr XIX/…./2008

Uchwała nr XIX/…./2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 31 marca 2008 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/ 171/2005 z dnia22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek [...]

Uchwała nr.../.... /2008

Uchwała nr.../.... /2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 31 marca 2008 w sprawie: zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie na podstawie art. 45 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 [...]

Uchwała Nr ..../2008

Projekt Uchwała Nr ..../2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia........ 2008 roku w sprawie: delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie Na [...]

Uchwała nr XIX/… /2008

Uchwała nr XIX/… /2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 31 marca 2008 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2007 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie. Na podstawie [...]

Nr 82/2008

Uchwała Nr 82/2008 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 19 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkól Technicznych im Ziemi Dobrzyńskiej w [...]

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU ZAOPINIOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU

PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR I       PROJEKTY UCHWAŁ RADY POWIATU W LIPNIE NA SESJĘ NR II                   PROJEKTY [...]

metryczka