PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 15 STYCZNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stodoły wraz z częścią garażową i gospodarczą oraz rozbudowie chlewni w istniejącej... (28kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu (22kB) pdf

Załącznik 1 (51kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anity B. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (28kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty G. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (37kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony W. - G. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (28kB) pdf

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 22 STYCZNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowa budynku mieszkalnego z garażem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 51/2 (42kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 9 LUTEGO 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie (27kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podzieleniu nieruchomości o dotychczasowym numerze ewidencyjnym 593 położonej w miejscowości Kikó (36kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (46kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU W DNIU 19 LUTEGO 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (25kB) pdf

2. Projekty Uchwał Zarzadu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowa budynku mieszkalnego drewnianego, typu GL-178 zlokalizowanego... (39kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 26 LUTEGO 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego (27kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (38kB) pdf

Załacznik 1 (44kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku gospodarczego dobudowanego do istniejącego sąsiadującego budynku gospodarczego... (34kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udziału Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie w Projekcie Phare 2001 – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Kujawsko - Pomorskim (25kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyboru jednostki ponadgimnazjalnej prowadzącą kształcenie zawodowe dla młodzieży do wsparcia technicznego w ramach Projektu Phare 2001 – Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich... (26kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU
11 MARCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku składowego z przeznaczeniem na magazyn produktów rolnych i przechowalni jaj... (43kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (44kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Jabłońskiemu dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie (36kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Bursy Szkolnej w Lipnie (34kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 22 MARCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarzadu Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie (34kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego (27kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie (30kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (39kB) pdf

Załącznik 1 (45kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2003 r. (38kB) pdf

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: dobudowie i nadbudowie poddasza użytkowego budynku mieszkalnego... (42kB) pdf

7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: upoważnienia Starosty Lipnowskiego do czynności związanych z organizacją Balu Charytatywnego i innych imprez towarzyszących, z których dochód zostanie przekazany... (25kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 6 KWIETNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego ... (81kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (63kB) pdf

Załącznik 1 (44kB) pdf

Załącznik 2 (47kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 15 KWIETNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie (58kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urządu Pracy w ......... roli Partnera Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu we wspólnej realizacji projektu beneficjenta końcowego ... (289kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie przyłączy linii niskiego napięcia dla budynków mieszkalnych ... (83kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 27 KWIETNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowa pawilonu handlowego z nowym przyłączem energetycznym położonego na działce ... (81kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 13 MAJA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lipnie (71kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości położonej w Lipnie przy ... (81kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (62kB) pdf

Załącznik 1 (44kB) pdf

Załącznik 2 (43kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 26 MAJA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. (26kB) pdf

Załącznik 1 (118kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: adaptacji budynku gospodarczego na cele mieszkalne, nadbudowę... (47kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Lipno na lata 2004 – 2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Lipno na lata 2004-201 (28kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: aopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska Gminy Wielgie na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wielgie na lata 200 (28kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (45kB) pdf

Załącznik 1 (47kB) pdf

Załącznik 2 (48kB) pdf

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok. (34kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf

Załącznik 2 (49kB) pdf

Załącznik 3 (43kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 17 CZERWCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (42kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie budynku gospodarczego w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej na działce ... (52kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tłuchowo na lata 2004 – 2007” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tłuchowo na lata 2004-2007R (28kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (67kB) pdf

Załącznik 1 (45kB) pdf

Załącznik 2 (46kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 29 CZERWCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie budynku mieszkalnego z przyłączami energoelektrycznym i wodociągowym na dz. nr 3089 położ (51kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2004 rok (23kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf

Załącznik 2 (49kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 7 LIPCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2004 – 2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Do (29kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipno na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 -2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lipno na (29kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2004-2011” (28kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (45kB) pdf

Załącznik 1 (44kB) pdf

Załącznik 2 (44kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Mirosława J. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (27kB) pdf

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra K. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (26kB) pdf

7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy McC. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (27kB) pdf

8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki W. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (27kB) pdf

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowy wagi samochodowej i wiaty magazynowej oraz wykonanie ... (46kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 20 LIPCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch hal produkcyjnych, magazynu i portierni, placów utwardzonych oraz adaptacji piwnicy .. (40kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 28 LIPCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości Nr 70/2 w sposób umożliwiający wydzielenie działek celem ... (38kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie (23kB) pdf

Załącznik 1 (137kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 29 LIPCA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: rozwiązania stosunku pracy z Panią Marią Larisą Zielińską – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (24kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powierzenia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie Panu Jerzemu Szyjkowskiemu (25kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 9 SIERPNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie budynku mieszkalnego w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej na działce nr 106 położo (43kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej utworzonej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium, przyznania lub odmowy przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Pow (30kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej utworzonej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium, przyznania lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowski (29kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 26 SIERPNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: podziale nieruchomości, tj. działki nr 1726/16 położonej w mieście Lipnie przy ul. Żeromskiego, (44kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (43kB) pdf

Załącznik 1 (43kB) pdf

Załącznik 2 (48kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 10 WRZEŚNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie budynku mieszkalnego w ramach zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej ... (33kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (41kB) pdf

Załącznik 1 (43kB) pdf

Załącznik 2 (42kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 15 WRZEŚNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (35kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zakładu produkcji kabin i urządzeń okrętowych na nieruchomości oznaczonej nr ewidencyjnym (33kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 21 WRZEŚNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie drugiego budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewidencyjnym ... (35kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie wolnostojącego budynku inwentarskiego do hodowli 1.400 szt. gęsi reprodukcyjnych ... (39kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2007 z perspektywą na lata 2008 -2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007 z perspek (29kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kikół” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kikół” (28kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (42kB) pdf

Załącznik 1 (44kB) pdf

Załacznik 2 (47kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem (33kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 27 PAŹDZIERNIKA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (43kB) pdf

Załącznik 1 (45kB) pdf

Załącznik 2 (49kB) pdf

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku Powiatu znajdującego się w zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie. (35kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 9 LISTOPADA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (43kB) pdf

Załącznik 1 (45kB) pdf

Załącznik 2 (46kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 24 LISTOPADA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok. (51kB) pdf

Załącznik 1 (47kB) pdf

Załącznik 2 (56kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (37kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: użyczenia ambulansu wypadkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie (25kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 15 GRUDNIA 2004 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2004 rok (45kB) pdf

Załącznik 1 (46kB) pdf

Załącznik 2 (50kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 11 STYCZNIA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu (23kB) pdf

Załącznik 1 (432kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 25 STYCZNIA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bobrowniki na lata 2004 – 2011” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Bobrowniki na lata 2004-2011&# (31kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 r. zadania publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” związanego z realiza (34kB) pdf

Załącznik 1 (75kB) pdf

Załącznik 2 (85kB) pdf

Załącznik 3 (44kB) pdf

Załącznik 4 (58kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 14 LUTEGO 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wykonanie w 2005 r. zadania publicznego pn.: „ upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” (47kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 8 MARCA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku Powiatu znajdującego się w zarzadzie Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie (37kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: podziału środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lipnie (40kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2005 r. zadania publicznego pn. 'Upowszechnienie i rozwój kultury fizycznej sportu wśród dzieci i młodzieży' związanego z realizacją zada (39kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu lipnowskiego za 2004 r. (37kB) pdf

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2004 rok (WinRAR archiver) (1905kB) plik

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie powiatu lipnowskiego na 2005 r. (43kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie (30kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 22 MARCA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: pełnienia przez Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie roli beneficjenta końcowego w ramach Działania 1.2 i 1.3 schematy a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) (31kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 12 KWIETNIA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (41kB) pdf

Załącznik 1 (48kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 6 MAJA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem (38kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Powiatu Lipn (37kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 23 MAJA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat lipnowski dodatku funkcyjnego (28kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (42kB) pdf

Załącznik 1 (50kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum PomocyRodzinie w Lipnie (37kB) pdf

Załącznik 1 (137kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 7 CZERWCA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (45kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 27 CZERWCA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie majątku trwałego ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie (32kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie mienia powiatu (34kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: sprzedaży majątku ruchomego stanowiącego własność Starostwa Powiatowego w Lipnie (28kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: ustalenia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok (42kB) pdf

Załącznik 1 (67kB) pdf

Załącznik 2 (63kB) pdf

Załącznik 3 (47kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 5 LIPCA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski (29kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony K.-C. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (30kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Haliny P. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Pawła S. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny E. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki M. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (30kB) pdf

7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra W. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf

8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Józefa M. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (30kB) pdf

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Daniela S. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf

10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina J. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf

11. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra W. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (29kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 21 LIPCA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zatrudnienia Pana Wojciecha Jańczaka na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie (34kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie (26kB) pdf

3. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Mieczysławowi Rojkowi Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie do zawarcia umów na wykonanie zadania inwestycyjnego,, Wymiana okien w budynku urzędu Powiatowego (38kB) pdf

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Jabłońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do zawarcia umów na wykonanie zadania inwestycyjnego,, Wymiana okien w budynku szkoły Zespołu Szk (37kB) pdf

5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zaopiniowania zmiany do przyjętego uchwałą nr XVI/106/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 2 września 2004 r. „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Skępe na lata 2004-2011” (32kB) pdf

6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przekazanie mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Lipnowskiego (31kB) pdf

7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyr (33kB) pdf

8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznawania lub odmowy przyznania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski na (34kB) pdf

9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (45kB) pdf

Załącznik 1 (51kB) pdf

10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski (29kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 10 SIERPNIA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (43kB) pdf

Załącznik 1 (48kB) pdf

Załącznik 2 (51kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 25 SIERPNIA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (44kB) pdf

Załącznik 1 (51kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 22 WRZEŚNIA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (44kB) pdf

Załącznik 1 (51kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie (26kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 6 PAŹDZIERNIKA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (43kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf


Załącznik 1 (51kB) pdf
PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 10 LISTOPADA 2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (41kB) pdf
Załącznik 1 (50kB) pdf

Załącznik 2 (54kB) pdf2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (37kB) pdf

Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (35kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf

Załącznik 2 (71kB) pdf

Załącznik 2a (56kB) pdf

Załącznik 2b (50kB) pdf

Załącznik 2c (55kB) pdf

Załącznik 2d (50kB) pdf

Załącznik 2e (51kB) pdf

Załącznik 3 (97kB) pdf

Załącznik 3a (71kB) pdf

Załącznik 3b (58kB) pdf

Załącznik 4 (56kB) pdf

Załącznik 5 (56kB) pdf

Załącznik 6 (53kB) pdf

Załącznik 7 (54kB) pdf

Załącznik 8 (53kB) pdf

Załącznik 9 (64kB) pdf

Informacja o stanie mienia powiatowego za XI miesięcy oraz projekt dochodów na 2006 rok (29kB) pdf

Załącznik 10 (45kB) pdf

Załącznik 11 (43kB) pdf

Część opisowa do projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (193kB) pdf

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 30 LISTOPADA  2005 ROKU

1. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem (37kB) pdf

2. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny B. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (40kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 15 GRUDNIA 2005 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (46kB) pdf

Załącznik 1 (85kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 27 GRUDNIA 2005 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (59kB) pdf

Załącznik 1 (60kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski (28kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 30 GRUDNIA 2005 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2005 rok (26kB) pdf

Załącznik 1 (53kB) pdf

Załącznik 2 (53kB) pdf

Załącznik 3 (47kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok (43kB) pdf

Załącznik 1 (52kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 12 STYCZNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (40kB) pdf

Załącznik 1 (47kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: planu kontroli finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu (25kB) pdf

Załącznik 1 (1841kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 26 STYCZNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (41kB) pdf

Załącznik 1 (47kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą (27kB) pdf

Załącznik 1 (17kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 8 LUTEGO 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą (29kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie (36kB) pdf

 

3.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Skępem (35kB) pdf

 

4.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą (27kB) pdf

Załącznik 1 (35kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 10 MARCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (42kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2005 r. (39kB) pdf

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2005 rok (WinRAR archiver) (1951kB) plik

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 23 MARCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (43kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: (30kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 18 MAJA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (57kB) pdf

Załącznik 1 (55kB) pdf

 

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 14 CZERWCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (70kB) pdf

Załącznik 1 (48kB) pdf

Załącznik 2 (50kB) pdf

 

2.    Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Januszowi Kalinowskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określ (77kB) pdf

 

3.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Mielczarek Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie (76kB) pdf

 

4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Furmańskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do prowadzenia postępowań przetargowych i innych czynności określonych w pełnomocnictwie (77kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 30 CZERWCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przeprowadzenia konkursu i powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. (31kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia zgody na posługiwanie się herbem i znakiem graficznym „logo” Powiatu Lipnowskiego w winietach kalendarzy promujących Powiat Lipnowski. (27kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 5 LIPCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium i przyznania lub odmowy przyznania stypendium dla studentów zamieszkujących na stałe w Powiecie Lipnowskim na wyr (32kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o stypendium i przyznawania lub odmowy przyznania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 w ramach Działa (54kB) pdf

 

3.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety K. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (29kB) pdf

 

4.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Konrada K. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (29kB) pdf

 

5.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa K. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (29kB) pdf

 

6.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy P. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (28kB) pdf

 

7.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Roberta S. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (39kB) pdf

 

8.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki S. nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. (29kB) pdf

 

9.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół w Lipnie. (33kB) pdf

 

10.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego (33kB) pdf

 

11.  Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2006 r. zadania publicznego pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży” związanego z re (38kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 21 LIPCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (70kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf

Załącznik 2 (51kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Stanisławowi Jabłońskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Skępem do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie (36kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 26 LIPCA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Elżbiecie Frąckowskiej do reprezentowania Powiatu Lipnowskiemu w sprawie z powództwa Powiatu Grudziądzkiego o zapłatę we wszystkich instancjach sądowych (36kB) pdf

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 14 SIERPNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (29kB) pdf

Załącznik 1 (135kB) pdf

 

2   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (48kB) pdf

Załącznik 1 (48kB) pdf

Załącznik 2 (56kB) pdf

 

3.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie przebudowy i modernizacji obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi (39kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 21 SIERPNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie (27kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku (40kB) pdf

Załącznik 1 (2048kB) plik

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 29 SIERPNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze 2006 roku (41kB) pdf

Załącznik 1 (305kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie (27kB) pdf

Załącznik 1 (285kB) pdf

 

3.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie (27kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 11 WRZEŚNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: podjęcia prac nad projektem budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok (69kB) pdf

Załącznik 1 (43kB) pdf

Załącznik 2 (60kB) pdf

Załącznik 3 (74kB) pdf

Załącznik 4 (55kB) pdf

Załącznik 5 (70kB) pdf

Załącznik 6 (55kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (64kB) pdf

Załącznik 1 (49kB) pdf

Załącznik 2 (54kB) pdf

 

3.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie i dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie (29kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 19 WRZEŚNIA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dotacji budżetowej na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (31kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Furmańskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie (36kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie (58kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (61kB) pdf

Załacznik 1 (53kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: nieskorzystania przez Powiat Lipnowski z prawa pierwokupu (28kB) pdf

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 3 LISTOPADA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dotacji budżetowej na zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie (33kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (76kB) pdf

Załacznik 1 (49kB) pdf

Załącznik 2 (53kB) pdf

Załącznik 3 (57kB) pdf

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 9 LISTOPADA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok (76kB) pdf

Załacznik 1 (50kB) pdf

Załącznik 2 (55kB) pdf

 

2.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok (42kB) pdf

Projektu budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok (2014kB) plik

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE NA POSIEDZENIE ZARZĄDU
W DNIU 27 LISTOPADA 2006 ROKU

1.   Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski (61kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe w Lipnie (10 stycznia 2004)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (5 kwietnia 2004, 10:22:51)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (27 listopada 2006, 12:49:49)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6526