Informacja o wynikach naboru (jedn. org.)

Informacja o wynikach naboru (jedn. org.)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pośrednika w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pośrednik pracy [...]

Informacja o wynikach wyboru

Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy [...]

Wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych w Zespole Szkół w Skępem

Informacja o wynikach naboru stanowisko specjalisty ds. ekonomicznych (nazwa stanowiska pracy)   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Kwiatkowska, zamieszkała w [...]

Wyniki naboru - PCPR

  Informacja o wynikach naboru - na stnowisko ds.pomocy instytuconalnej w Powiatowym Centru Pomocy Rodzinie   [...]

Informacja o wynikach naboru na księgową

INFORMACJA O WYNIKACH NABORUNA   STANOWISKO PRACYw CENTRUM  KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGOprzy  ZESPOLE  SZKÓŁ TECHNICZNYCH im. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJw LIPNIE ul. OKRZEI 3  stanowisko -  księgowa( nazwa stanowiska [...]

Lista kandydatów

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie ul. Okrzei 3 na stanowisko księgowego    [...]

metryczka