Nabór pracowników do CKP przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
przy ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. ZIEMI DOBRZYŃSKIEJ W LIPNIE ul. OKRZEI 3
na stanowisko - księgowego


1. Wymagania niezbędne :
    a) wykształcenie wyższe ekonomiczne, lub
    b) średnie, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiada co najmniej 2 – letnią praktykę w księgowości

2. Wymagania dodatkowe : Znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów rachunkowości , ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów dotyczących podatków. Umiejętność obsługi komputera w zakresie niezbędnych pakietów biurowych ( MS Office ), dyspozycyjność , komunikatywność , rzetelność.

 3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku : Opis stanowiska : - przestrzeganie przepisów prawa , - prowadzenia rachunkowości jednostki, - opracowywania planów budżetowych jednostki, - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, - sporządzanie sprawozdań, - przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, - prowadzenie dokumentacji działalności produkcyjnej C K P, - rozliczanie organizowanych kursów prowadzonych przez C K P, - rozliczanie pozyskanych funduszy unijnych, - prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych. - wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora C K P i Dyrektora ZST związanych z ustalonym zakresem obowiązków.

4. Wymagane dokumenty :
    a) życiorys ( CV )
    b) list motywacyjny
    c) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
    d) kwestionariusz osobowy
    e) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z medycyny pracy.
    f) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności .

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie lub pocztą na adres Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ul. Okrzei 3 , 87-600 Lipno z dopiskiem ; „ Dotyczy naboru na stanowisko księgowego" . Wniosek należy złożyć do dnia 08 lipca 2008 roku. Aplikacje które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ). Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie ( www.bip. lipnowski.powiat.pl ) oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Okrzei 3  
Lista osób które zakwalifikowały się do dalszego etapu ukaże się w www i na tablicy ogłoszeń w dniu 09 lipca 2008 roku. Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędą się w dniu 10 lipca 2008 r o godz. 9 00 w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie przy ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) , powinny być opatrzone klauzurą : „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zm" ) .

metryczka


Wytworzył: Janusz Wacławiak (24 czerwca 2008)
Opublikował: Janusz Wacławiak (24 czerwca 2008, 10:49:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2692