Wnioski do pobrania

 

Wnioski wydawane w Wydziale Środowiska i Architektury

oraz nr rachunku bankowego , na który należy dokonywać wpłat za pozwolenie na budowę:

Kujawski Bank Spółdzielczy

w Aleksandrowie Kujawskim

Oddział w Kikole

13 9537 0000 2004 0043 0777 0001


WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ (B-1) (1078kB) pdf

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

ZGŁOSZENIE budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2) (272kB) pdf

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3) (63kB) pdf

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (B-2) (64kB) pdf

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ, ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ OŚWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-4) (34kB) pdf

WNIOSEK o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9) (280kB) pdf

W N I O S E K O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY (58kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ UŻYTKOWĄ (52kB) pdf

ZGŁOSZENIE zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18) (276kB) pdf

OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA (135kB) pdf

ZGŁOSZENIE rozbiórki (PB-4) (284kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (62kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU ZGŁOSZENIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ZAMIARU DOKONANIA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB JEGO CZĘŚCI (211kB) pdf

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O TYM, ŻE ORGAN NIE WNOSI SPRZECIWU W PRZEDMIOCIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - W TRAKCIE BIEGU TERMINU (932kB) pdf

WNIOSEK o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11) (278kB) pdfproszę kliknąć w odnośnik: >>wnioski<<Wnioski wydawane w Biurze Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego


STOWARZYSZENIA ZWYKŁE

ORGANIZACJA RUCHU

POJAZDY NIENORMATYWNE

SPROWADZENIE ZWŁOK Z ZAGRANICY

WYKORZYSTANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA PORUSZANIE SIĘ POJAZDAMI CIĘŻAROWYMI O RZECZYWISTEJ MASIE CAŁKOWITEJ POWYŻEJ 15 TON

WNIOSEK O UDZIELENIE BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA ODLEGŁOŚĆWnioski wydawane w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności


Wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać w terminie nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności (92kB) pdf


Kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy dołączony do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (432kB) pdf


Klauzula informacyjna (264kB) word


Zaświdczenie o stanie zdrowia osoby zainteresowanej dla potrzeb Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (310kB) pdf


Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (87kB) pdf

Kwestionariusz pomocniczy dotyczący sytuacji społecznej i zawodowej wnioskodawcy dołączony do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (432kB) pdf

Kwestionariusz pomocniczy do oceny pedagogicznej / psychologicznej dołączony do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (160kB) pdf


Klauzula informacyjna (264kB) word


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (146kB) pdf


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (156kB) pdf


Klauzula informacyjna (265kB) wordWniosek o wydanie karty parkingowej (308kB) pdf


Klauzula informacyjna (265kB) word


Opłatę w wysokości 21zł za wydanie karty parkingowej prosimy dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lipnie nr:

12 9542 0008 2012 0021 0513 0006

Wnioski wydawane w Wydziale Komunikacji i Transportu 

proszę kliknąć w odnośnik: >>wnioski<<Wnioski wydawane u Powiatowego Rzecznika KonsumentówWniosek o pomoc PRK Plik do pobrania (35kB) plik
Klauzula informacyjna (277kB) word
Wnioski stosowne do zakupów dokonywanych od dnia 25.12.2014 roku (zgodne z nowymi przepisami prawa):
Reklamacja towarów. (13kB) plik
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. (13kB) plik
Wnioski wydawane w wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

metryczka


Wytworzył: Aneta Ofmańska (16 lutego 2009)
Opublikował: Aneta Ofmańska (16 lutego 2009, 13:26:39)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (19 kwietnia 2021, 15:47:34)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 58701