Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Lipnie, ul. Komunalna 12, z terenu dz. nr ew. 1565/15.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)


S t a r o s t a L i p n o w s k i

z a w i a d a m i a


o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w Lipnie, ul. Komunalna 12, z terenu dz. nr ew. 1565/15.

Z zebranymi dowodami oraz materiałami można zapoznać się w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10B, pokój Nr 23 w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 25.05.2016r.

Po upływie wyznaczonego czasu postępowanie zostanie zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (10 maja 2016)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (11 maja 2016, 11:00:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333