Obwieszczenie o wydaniu decyzji – zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Lipno, położonej w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 44, dz. nr ew. 140/2.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. z późn.zm. ) obwieszcza się, że po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej, ul. Wyszyńskiego 44, 87-600 Lipno, w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 44, dz. nr ew. 140/2, po przeprowadzeniu postępowania została wydana decyzja – zezwolenie na usunięcie dwóch drzew z terenu nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Lipno, położonej w Lipnie, ul. Wyszyńskiego 44, dz. nr ew. 140/2.


zezwolenie (1419kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (19 maja 2016)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (23 maja 2016, 13:26:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328