Obwieszczenie dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzeniu w latach 2016 - 2020 prac obserwacyjno-pomiarowych programu monitoringu lasów wszystkich form własności.

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, dotycząca prac obserwacyjno-pomiarowych prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach programu monitoringu lasów w latach 2016-2020.

Minister Środowiska, w piśmie z dnia 20 czerwca 2016 roku (znak: DLP-I.062.3.2016.EL) informuje, że w lasach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w okresie od 01 czerwca do 30 września, w latach 2016-2020, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, treść programu dostępna jest na stronie: www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms.
Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.
Prace terenowe prowadzone są corocznie na stałych powierzchniach obserwacyjnych, rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km, które są częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska.
Prace terenowe będą wykonywane przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut, w okresie od 1 czerwca do 30 września, w latach 2016-2020.

W związku z powyższym, Starosta Lipnowski informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzonych pracach, związanych z realizacją programu monitoringu lasu oraz zwraca się z prośbą, o umożliwienia osobom upoważnionym przez Instytut Badawczy Leśnictwa wstępu na teren lasów, celem dokonania obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

informacja (677kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Klimaszewska (26 lipca 2016)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (26 lipca 2016, 11:48:57)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Klimaszewska (26 lipca 2016, 11:53:44)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317