Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego

Wydana została decyzja - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego w m. Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/Wisłą oraz na odprowadzenie wód popłucznych do rowu melioracyjnego (ziemi) ze Stacji Uzdatniania Wody w m.
Grochowalsk, gm. Dobrzyń n/Wisłą po uprzednim oczyszczeniu w odstojniku wód popłucznych.

obwieszczenie (502kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kłudkowski (22 grudnia 2017)
Opublikował: Katarzyna Klimaszewska (22 grudnia 2017, 09:41:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 228