Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu LipnowskiegoOgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - LINK


Uwaga!

Ogłoszenie o odstąpieniu przez Powiat Lipnowski od zamiaru przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Plik do pobrania (136kB) pdf


Konsultacje społeczne w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu  zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Starosta Lipnowski informuje o opracowaniu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego, prosząc jednocześnie o składanie opinii dotyczących tego projektu.


Miejsce wyłożenia planu:

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B
87-600 Lipno
- pokój nr 16 (I piętro),
- tablica informacyjna Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B,
- www.
bip.lipnowski.powiat.pl
-
www.lipnowski.powiat.pl
w godzinach:
- poniedziałek, wtorek - od godz 7:30 do 16:00
- środa, czwartek - od godz 7:30 do 15:30,
- piątek - od godz 7:30 do 14:30.


Opinie można zgłaszać w terminie do 05.04.2016 r. pisemnie lub e-mailem na adres:


Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 B

87-600 Lipno

e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl


Opinia powinna zostać wyrażona na formularzu.


Nieprzedstawienie uwag, opinii lub propozycji w przewidzianym na konsultacje terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania (opinie niepodpisane oraz przedstawione po wskazanym terminie nie będą uwzględnione, co oznacza, że formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć najpóźniej do ostatniego dnia konsultacji).
W myśl art. 10 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organem właściwym do rozpatrzenia opinii jest Organizator publicznego transportu zbiorowego. Wnioski uznane za zasadne zostaną ujęte w ostatecznej wersji dokumentu Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego. Wersja dokumentu skorygowana w rezultacie konsultacji społecznych zostanie przedłożona na posiedzeniu Rady Powiatu w celu jej przyjęcia w formie uchwały.

Dodatkowych informacji na temat prowadzonych konsultacji oraz planu transportowego udzielają pracownicy:

Barbara Małkiewicz tel. 54 287 20 39 wewn. 46

Arkadiusz Linkowski tel. 54 288 66 35

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Lipnowskiego (4083kB) pdf

Formularz (18kB) plikmetryczka


Wytworzył: Zespół ds. uzgadniania (11 marca 2016)
Opublikował: Aneta Ofmańska (11 marca 2016, 13:23:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Eluszkiewicz (5 maja 2016, 12:30:31)
Zmieniono: ogłoszenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2331