2017

2017

14. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Miasto i Gmina Skępe, budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymiWykaz działek i obrębów wg załącznika.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

13. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Miasto i Gmina Skępe, budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi.Wykaz działek i obrębów wg załącznika.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

12. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

Miasto i Gmina Skępe, budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi.Wykaz działek i obrębów wg załącznika.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

11. Budowa budynku mieszkalnego

P. Karolina Knach, P. Miłosz Kanch, budowa budynku mieszkalnego na terenie działki nr 520/4, obręb ewidencyjny Piątki, gm. Lipno.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

10. Budowa odcinka sieci wodociągowej

Gmina Dobrzyń nad Wisłą, budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach o numerach 143, 141, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 163/20, 73, 55, 67/1, 57/1, 56, 54/5, 54/6, 54/3, 54/1, 68, 52/1, 219, 222, 51/1, 51/2 w obrębie ewidencyjnym Krojczyn, [...]

9. Budowa sieci wodociągowej

P. Cecylia Skowrońska, budowa wewnętrznej sieci wodociągowej na potrzeby kompleksu domków jednorodzinnych na terenie dz. nr 2127/1, obręb ewidencyjny 4, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

8. Rozbudowa budynku mieszkalnego

P. Józef Kwiatkowski, rozbudowa budynku mieszkalnego położonego w miejscowości Skępe przy ul. Okopowej, obręb ewidencyjny nr 7 na terenie dz. 510 Sprzeciw [...]

7. Budowa linii wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 3/10, w obrębie ewidencyjnym Piaseczno, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

6. Budowa linii kablowej

Energa - Operator S.A z siedzibą w Gdańsku, budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu przyłączenia do sieci działek letniskowych na terenie działek nr 23/2, 23/1, 23/8, 23/6, 23/7, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, [...]

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 2826, przy ul. Bukowej, obręb ewidencyjny nr 8 miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

4. Budowa sieci wodociągowej

P. Cecylia Skowrońska, budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie działek nr 1211/14, 1211/4, 1211/5, 1211/20 przy ul. Wschodniej, w obrębie ewidencyjnym nr 5, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

3. Budowa oświetlenia drogowego

Energa Oświetlenie Sp z o.o. - reprezentowana przez P. Romana Pietrzak, budowa oświetlenia drogowego na terenie działek nr 268, 169/3, 233 w obrębie ewidencyjnym Janiszewo, gm. Chrostkowo.  Nie wniesiono sprzeciwu [...]

2. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 2291, 307/2, 317/1 w miejscowości Orłowo oraz na terenie działki nr 21/2 w miejscowości Rumunki Jasieńskie, gmina Wielgie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

1. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 307/2, 2291, 317/1 w obrębie ewidencyjnym Orłowo oraz działka nr 21/2 w obrębie ewidencyjnym Rumunki Jasieńskie, gmina Tłuchowo.Wniosek bez rozpatrzenia [...]

metryczka