2019

2019

13. Budowa sieci gazowej

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, budowa sieci gazowniczej na terenie działek nr 175/2, 348/19, 348/32, 348/52 w obrębie Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

12. Budowa linii kablowej

Energa Operator SA, budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działki nr 974, 975, 976, 56/1, 91, 110/1 w miejscowości Bobrownickie Pole, gmina Bobrowniki.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

11. Przebudowa sieci wodociągowej

Gmina Chrostkowo, przebudowa sieci wodociągowej na terenie działek nr:-125/3, 234/2, 117, 231/3, 233/1, 231/1, 230, 229, 9, 263, 264/1, 264/2, 265, 269, 271,  351/2, 300/1 w obrębie ewidencyjnym Chojno, gmina Chrostkowo;- 33, 193, 38, 39, [...]

10. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 124/4, 119 w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gmina WielgieNie wniesiono sprzeciwu [...]

9. Rozbudowa sieci wodociągowej

Gmina Dobrzyń nad Wisłą, rozbudowa siei wodociągowej na nieruchomości oznaczonych jako działki nr 154, 186, 185/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Glewo, Gmina Dobrzyń nad Wisłą.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

8. Rozbudowa sieci wodociągowej

Gmina Lipno, rozbudowa sieci wodociągowej, obręb ewidencyjny Lipno Wieś II, dz. nr 385/6, 386/6, 387/1 gmina LipnoNie wniesiono sprzeciwu [...]

7. Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej

P. Cecylia Skowrońska, rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej na potrzeby kompleksu domków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 2127/2-43 (przed podziałem 2127/1, obręb ewidencyjny nr 4, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

P. Cecylia Skowrońska, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na działkach o nr 2127/2-43, 2134/3, 2976/3, 2241/4, obręb ewidencyjny 4, miasta LipnaNie wniesiono sprzeciwu [...]

5. Budowa sieci gazowej

Polska Sieć Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakładowo - Gazowniczy w Bydgoszczy, budowa sieci gazowej, dz. nr 635, 636, 646, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gm. Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

4. Budowa małogabarytowych stacji transformatorowych

Energa - Operator S.A.,budowa małogabarytowych stacji transformatorowych SN/NN 15/0,4 kV na terenie działek nr 286, 285, 197/3 obręb ewidencyjny Żagno, gminy Skępe na terenie działki nr 31 obręb ewidencyjny Wioska, gminy Skępe, na terenie [...]

3. Rozbudowa sieci wodociągowej

Cecylia Skowrońska, budowa sieci miejskiej wodociągowej wraz z budową przyłączy dla kompleksu domów mieszkalnych jednorodzinnych na działce o nr ewidencyjnym 2127/1, 2134/4 przy ul. Dolnej, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

2. Budowa sieci nn-0,4 kV

Budowa sieci nn-0,4 kV w miejscowości Skępe zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. nr 942/3, 942/4, 942/5, 942/7, 942/9 obręb nr 5, miasto Skępe.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

1. Wykonanie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oraz wymiany energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV.

Energa - Operator S.A, budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV oraz wymiana energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV na działce o nr 532 w obrębie Bobrowniki, gm. Bobrowniki.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

metryczka