2021

2021

50. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Lipno, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków, Radomice ETAP III, na terenie działek nr 40/2, 17/1, 23/1, 39/8, 39/7, 58/1, 58/2, 22/2, 22/1, 16/1, 44/1, 59/4, 60/2, 62/1, 48/1, 50, 65/1, 53/10, 71/1, [...]

49. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Zbigniew Śliwiński, budowa zewnętrznej instalacji gazowej ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2700L i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, na terenie działki nr 504/1, obręb ewidencyjny Radomice, gmina Lipno. Nie wniesiono [...]

48. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Wiesław Sutowicz, budowa zewnętrznej instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem gazu o poj. 4850L i wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym, na terenie działki nr 326/5, obręb ewidencyjny Chodorążek, gmina [...]

47. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Dariusz Gardecki, budowa instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej dla gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 276/28, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sp [...]

46. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Anna Małkiewicz, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 94/18, obręb Tłuchówek, gmina Tłuchowo.  Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

45. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa

P. Stanisława Sieczka, budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją na terenie działki nr 263, obręb [...]

44. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa

P.P. Bożena i Piotr Wichrowscy, budowa instalacji zbiornikowej LPG z podziemnym zbiornikiem V=4850 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego, na terenie działki nr 383/9, [...]

43. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa

P. Maria Jaglińska, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, na terenie działki nr 313/6, obręb ewidencyjny Lipno Wieś II, gmina Lipno. Nie [...]

42. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa

PP. Stefania i Tomasz Stanżewscy, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, na terenie działki nr 9/1, obręb ewidencyjny Zakrzewo, gmina [...]

41. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

ENERGA OPERATOR SA, budowa linii kablowej nn 0,4 kV i budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV, na terenie działek nr 611/2, 609/1, 678, 613, 676, obręb ewidencyjny nr 1, miasto Dobrzyń nad Wisłą. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

40. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Mirosława Władowska, budowa instalacja zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, na terenie działki nr 614, obręb ewidencyjny Wielgie, gmina Wielgie. [...]

39. Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

ENERGA-OPERATOR SA, budowa linii kablowej nN 0,4 kV, na terenie działek nr 1785/6, 1773, 1775 - obręb ewidencyjny nr 8, miasto Lipno oraz na terenie działek nr 1400/3, 1365/1, 1399/38, 1368/6 - obręb ewidencyjny nr 7, miasto Lipno. [...]

38. Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa

P. Przemysław Łukaszek, budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z podziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7 m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku, na terenie działki nr [...]

37. Wewnętrzna instalacja gazowa

P. Małgorzata Kacprowicz, budowa wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o., na terenie działki nr 270/9, obręb ewidencyjny nr 15, miasto Lipno. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

36. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Ewelina Yildiz, budowa instalacji zbiornikowej LPG z podziemnym zbiornikiem V=2700 dm3 i doziemnej oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 1947/7, obręb nr 8, miasto Lipno.Nie [...]

35. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Wielgie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 231, 232, obręb ewidencyjny Wielgie, gmina Wielgie. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

34. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Agnieszka i Dariusz Wasielewscy, budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 173/1, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina Tłuchowo.  Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

33. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Romualda Stasiak, budowa instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 173/2, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

32. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Piotr Brzeziński, budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 oraz instalacja gazowa wewnętrzna gazu płynnego, na terenie działki nr 25, obręb ewidencyjny Suszewo, gmina Wielgie.Nie [...]

31. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Aldona Elwertowska, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 4850 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym, na terenie działki nr 724, obręb ewidencyjny nr 7, miasto Skępe.Nie [...]

30. Budowa sieci wodociągowej

P. Beata Kawczyńska, P. Rafał Kawczyński, budowa sieci wodociągowej, na terenie działki nr 270/5, 280/6, 274, 277,278/2 obręb ewidencyjny Wildno,  gm. Chrostkowo. Nie wniesiono sprzeciwu.  [...]

29.Wewnętrzna instalacja gazowa

P. Zbigniew Feltynowski, budowa wewnętrznej instalacja gazowej do budynku mieszkalnego, na terenie działki nr 346/2, obręb Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

28. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Grzegorz Pogorzelski, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 100, obręb [...]

27. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Sylwia Kamińska, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 152, obręb [...]

26. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Danuta Matuszewska-Awietisjan, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 457, obręb Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

25. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Sławomir Lewandowski, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 310/4, obręb ewidencyjny Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

24. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Aldona Elwertowska, instalacja zewnętrzna z naziemnym zbuornikiem o pojemności 4850m3 i wewnetrzną instalacją gazową zasilaną gazem płynnym na terenie działki nr 724 obreb ewidencyjny 7 miasta SkępeNie wniesiono sprzeciwu [...]

23. Budowa instalacji gazowej

PUK w Lipnie Sp. z o.o., budowa instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego o mocy 7,5 MW na terenie ciepłowni węglowej na terenie działki nr 719/7, obręb ewidencyjny 2, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

22. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinny

P. Rafał Cieśliński, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 47/7, TłuchowoNie wniesiono sprzeciwu [...]

21. Instalacja gazowa wraz ze zbiornikiem

P. Stanisław Jędrzejewski, wykonanie instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej na terenie działki nr 241/1, Suradówek, gmina Wielgie. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

20. Budowa instalacji zewnętrznej i wewnętrznej

P. Barbara Tulińska, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym na terenie działki nr 270/14 w obrębie ewidencyjnym nr 15 miasta LipnaNie [...]

19. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Dawid Nowak, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na terenie działki nr 274/1 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

18. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Dawid Nowak, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym na terenie działki nr 474 w Tłuchowie.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

17. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja

P. Dawid Nowak, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki 276/2, Tłuchowo Nie wniesiono sprzeciwu [...]

15. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Krzysztof Dąbkowski, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 127/3, obręb [...]

16. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Piotr Kręcicki, wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny o poj. V=4850L, na terenie działki nr 19/3, obręb ewidencyjny Tulibowo, [...]

13. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

P. Zdziasław Ziółkowski, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 494, Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

12. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacją gazową

P. Bogdan Szymański, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 493, 494, Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

14. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

Żołnowski Piotr, budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem o poj. 2700dm3 i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym na terenie działki nr 75/1, Turza Wilcza, gm. Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

11. Budowa sieci kablowej

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV przy ul. Malinowskiego w Lipnie na terenie działek nr 2977/2, 90/1, 90/13Nie wniesiono sprzeciwu [...]

10. Przebudowa budynku mieszkalnego

P. Piotr Lewandowski, wykonanie otworu okiennego oraz drzwiowego w zewnętrznych ścianach budynku mieszkalnego na terenie działki nr 2638, 2672/2, ob. 12, miasta Lipna.Nie wniesiono sprzeciwu. [...]

9. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

P. Krystyna Kalinowska, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki 482 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

8. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

P. Stanisława Kleczkowska, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 465/4, 464/1 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

7. Budowa sieci wodociągowej

Gmina Wielgie, budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 151/2 w Orłowie, gmina WielgieNie wniesiono sprzeciwu [...]

6. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

Grzegorz Nadrowski, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 458, 464/1 w Tłuchowie. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

5. Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

Waldemar Wiśniewski, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki  nr 465/10, 464/1 w Tłuchowie. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

4. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej

Leonia Krzemieniecka, budowa wewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie działki nr 465/1, 464/1 w obrębie ewidencyjnym Tłuchowo, gmina Tłuchowo. Nie wniesiono sprzeciwu [...]

3. Budowa sieci gazowej

Pneumatic - System Paweł Laskowski, budowa sieci gazowej na terenie działek nr 472, 464,/1, 305/3, 306/5, 307/11 w TłuchowieNie wniesiono sprzeciwu [...]

2. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

P. Henryk Kaczmarczyk, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na terenie działki nr 456, w obrębie ewidencyjnym Tłuchowo, gmina Tłuchowo.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

1. Budowa linii kablowej

Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Rypin, budowa linii kablowej 0,4 k, ul. Rolna w mieście Lipno, obręb nr 9, na terenie działek nr. 1621/11, 1621/8, 1637/5, 1637/6, 1637/9, 1637/13.Nie wniesiono sprzeciwu [...]

metryczka