OBWIESZCZENIA PGW WODY POLSKIE

OBWIESZCZENIA PGW WODY POLSKIE

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ( zespołu skrzynek rozsaczających) na działce nr 165/3, ob. Krojczyn oraz na odprowadzanie wód opadowych do ziemi

Obwieszczenie PGW Wody Polskie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ( zespołu skrzynek rozsączających) na działce nr 165/3, ob. Krojczyn oraz na odprowadzanie wód opadowych do ziemi  [...]

metryczka