OBWIESZCZENIA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY

OBWIESZCZENIA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowych SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn i złączy kablowych SN oraz nn w Lipnie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowych SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn i złączy kablowych SN oraz nn w ramach zadania pn. „Wymiana przewodów linii napowietrznej SN—15kV GPZ Lipno-Tłocznia na linię kablową oraz [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę linia napowietrzna, linia kablowa, budowa stacji transformatorowej w m. Szczekarzewo, gm. Skępe

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla zamierzenia: Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa linii kablowych SN i nN, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn oraz [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na budowę drogi w miejscowości Nowa Wieś, gm. Wielgie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na budowę drogi w miejscowości Nowa Wieś, gm. Wielgie [...]

Obwieszczenia o możliwości zapoznania się z materiałami przed wydaniem decyzji - Farma Wiatrowa Wielgie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne strony mają prawo do wypowiedzenia się [...]

Obwieszczenie 7.8

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.7

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowioncgo dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.6

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego W sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.5

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.4

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.3

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.2

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną [...]

metryczka