OBWIESZCZENIA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY

OBWIESZCZENIA WYDZIAŁU ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia: przebudowa linii napowietrznej SN, budowa linii kablowych SN i nN, Lipno ul. Dobrzyńska, Kłokocka, Łowicka

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia: przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa linii kablowych SN-15kV i nN oraz małogabarytowej stacji transformatorowej [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynowo-warsztatowego, na terenie działki nr 747/9, obręb nr 3, m. Lipno.

Starosta Lipnowski obwieszcza, że w dniu 3 października 2022 r. została wydana decyzja zatwierdzająca projekt rozbiórki i udzielająca pozwolenia na rozbiórkę budynku magazynowo-warsztatowego, na terenie działki nr 747/9, obręb nr 3, m. [...]

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku magazynowo-warsztatowego, na terenie działki nr 747/9, obręb nr 3, m. Lipno

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę budynku magazynowo-warsztatowego, na terenie działki nr 747/9, obręb nr 3, m. Lipno. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV, Lipno

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej SN 15kV: linia napowietrzna SN 15kV, linia kablowa SN 15kV, linia napowietrzna nN 0,4kV, linia kablowa nN [...]

Informacja o wszczęciu postepowania w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej

W dniu 27 czerwca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne Inwestora T-MOBILE POLSKA S.A. za pełnomocnictwem P. Artura Juszkiewicz (ATEM POLSKA Sp. z o.o.) w sprawie pozwolenia na budowę dla zamierzenia:Przebudowa instalacji [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w Grochowalsku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej pn. „Grochowalsk II” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie działek nr 38/1, 39/2, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Dobrzyniu nad Wisłą

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na terenie działek nr: 668/1, 669/2, 670/2, 671/2, 696/7, 696/10, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowych SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn i złączy kablowych SN oraz nn w Lipnie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę linii kablowych SN i nn, stacji transformatorowej SN/nn i złączy kablowych SN oraz nn w ramach zadania pn. „Wymiana przewodów linii napowietrznej SN—15kV GPZ Lipno-Tłocznia na linię kablową oraz [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie na budowę linia napowietrzna, linia kablowa, budowa stacji transformatorowej w m. Szczekarzewo, gm. Skępe

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla zamierzenia: Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa linii kablowych SN i nN, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/Nn oraz [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na budowę drogi w miejscowości Nowa Wieś, gm. Wielgie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na budowę drogi w miejscowości Nowa Wieś, gm. Wielgie [...]

Obwieszczenia o możliwości zapoznania się z materiałami przed wydaniem decyzji - Farma Wiatrowa Wielgie

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie administracyjne strony mają prawo do wypowiedzenia się [...]

Obwieszczenie 7.8

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.7

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowioncgo dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.6

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego W sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.5

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.4

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.3

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją Starosty [...]

Obwieszczenie 7.2

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy  wydania decyzji kończącejpostępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowaniaadministracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną Decyzją [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy sprawy wydania decyzji kończącej postępowanie administracyjne dotyczące wznowionego dnia 09 marca 2017 r. postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną [...]

metryczka